Den 27. april 2010 holdt FORCE Technology Dansk Træpillekonference på Middelfart Kursuscenter.

Vores hensigt med at afholde Dansk Træpillekonference er at sætte fokus på hvor stor en rolle fast biobrændsel og i særdeleshed træpiller har at spille i den fremtidige energiforsyning baseret på vedvarende energi. Vi håber endvidere, at konferencen kan være med til at stimulere det danske træpillemarked og samle alle markedsaktørerne under et tag.

70 personer deltog i konferencen i de dejlige omgivelser tæt på Fænø Sund. Her havde de lejlighed til at mødes og drøfte den brede vifte af emner, der blev præsenteret. Især sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med træpillelagring satte gang i debatten. Mod slutningen af konferencen foreslog en deltager, at de berørte personer skal danne et udvalg for at drøfte pellet certificering spørgsmål i en dansk sammenhæng.

“Tak for en god og innovativ konference i sidste uge” Morten Holm, pejsebraende.dk

“Mange gode præsentationer og debat” Ole Hjaltelin, hjaltelin.dk

“Tak for et fremragende arrangement. Den del jeg deltog i havde informative og nyttige oplæg” Jeppe Bjerg, dongenergy.com

Præsentationerne fra Dansk Træpillekonference 2010 kan findes på www.forcebioenergy.dk