Program til Dansk Træpillekonference 2005

9:00Registrering
9:30Udviklingen på det tyske træpillemarked
v. Erik Vestergaard, GEE Bioenergy A/S
10:30Træpiller fra Rusland
v. Marina B. Matveeva, FORCE Technology Rusland LLC
10:45Kaffe
11:00Tilgængeligheder af råvarer i Danmark til træpillefabrikation
v. Niels Winter, Steens Biobrændsel
11:30Transport/Shipping af træpiller
v. Mikkel Seedorff Sørensen, Shipping.dk
12:00Frokost
13:00Er der brug for grundlæggende forskning inden for pelletering?
v. Jens Kai Holm, Department of Mechanical Engineering DTU
13:30Skive Fjernvarme I/S, 28 MW biomasse kraftvarmeanlæg baseret på forgasning af træpiller
v. sven Aaen, AAEN Rådgivende Ingeniører A/S
14:00Kaffe
14:45Debat-panel
16:00Gensyn