Dansk Træpillekonference blev første gang afholdt i 2002 og på grund af den gode modtagelse fra branchen, fortsatte vi med at afholde den i 2003, 2004 og nu igen i 2005. Hovedårsagen til afholdelsen af Dansk Træpillekonference er at stimulere markedet og samle alle markedsaktørerne under et tag.

I år valgte DANBIO og FORCE Technology at samarbejde om afholdelsen af Dansk Træpillekonference 2005. Konferencen blev arrangeret af DANBIO, FORCE Technology samt ProBioEnergy.

Du kan downloade deltagerlisten fra Dansk Træpillekonference 2005 her.

Program for dagen

Som noget nyt startede konferencen med en række spændende indlæg og dagen blev afsluttet med et debatpanel, hvor der sad repræsentanter fra træpillebranchen; træpilleindkøb, træpilledistribution, kedelfabrikantion samt en repræsentant fra Dansk Fjernvarme Forening.

Nedenfor kan du downloade indlægsholernes præsentationer samt resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen “Branchens gisninger om fremtiden”.

Evaluering

I deltagernes evaluering af dette års konference fremhævedes konferencen igen som et vigtigt sted at møde samarbejdspartnere og kunder.

Der var god kritik til alle indlægsholdere. Specielt indlæggene “Træpiller fra Rusland” og “Er der brug for grundlæggende forskning inden for pelletering?” fandt rigtig mange deltagere interessante.

Debatpanelet viste sig at være en succes. Kommentarer var bl.a. “Konstruktiv og nuanceret debat”, “Det holder diskussionen igang” og “God idé”. En kommentar var “Udelukkende om forhold for små privatkunder”. Dette er korrekt. Det danske marked er opdelt ca. 50/50 mellem stor- og småforbrugere. Derfor burde der have været mere fokus i spørgeskemaet Branchens gisninger om fremtiden og i debatpanelet på storforbrugere. En enkelt ønskede istedet flere indlæg. Der var endvidere forslag til nye indlæg, både tekniske og markedsmæssige.

Den stadig store interesse og opbakning til Dansk Træpillekonference gør, at der er planer om at fortsætte næste efterår. På gensyn!