Program for Dansk Træpillekonference 2004

9:00Registrering
9:30Velkomst
v. Hans Falster, FORCE Technology
9:45Udvikling på det internationale træpillemarked
v. Jonas Dahl, FORCE Technology – European Pellet Centre
10:15Kaffe
10:45Anvendelse af træ- og halmpiller i større kraftvarmeanlæg
v. Per Ottosen, ENERGI E2
11:15Miljømærkning af brændselspiller
v. Birgitte Holm Christensen, Dansk Standard, Miljøsekretariatet
11:45FORCE Technologys certificering af brændselspiller
12:15Frokost
13:20Hvad rører sig på myndighedsniveau inden for krav til afprøvning og godkendelse af biokedler
v. Ole Petersen og Susanne Westborg, FORCE Technology
13:40Den danske ordning for mærkning af biokedler
v. Kim Vinther, Teknologisk Institut
14:00Krav til virkningsgrad og forbrænding ved fyring med træpiller i mindre anlæg
v. Carl Erik Vadstrup, FOFA
14:30Pilletering af biomasse
v. Lars Bloch, Srout Matador
15:00Kaffe
15:40Det russiske træpillemarked
v. Antov Ovsyanko, Det danske general konsulent
16:05Det tyske træpillemarked
v. Anders Fonager Christensen, Wie Energie
16:30Afrunding og på gensyn