I 2004 var det 3. gang af Dansk Træpillekonference blev afholdt. Der har igennem årene været stor opbakning omkring konferencen og en konference i 2005 er ved at blive planlagt.

Du kan downloade deltagerlisten fra Dansk Træpillekonference 2004 her.

Program

Formålet med konferencen er at samle hovedaktørerne på det danske træpillemarked og sprede information om både det danske og det internationale træpillemarked. Årets program indeholdte følgende indlæg:

Evaluering

I deltagernes evaluering af dette års konference fremhævedes konferencen igen som et vigtigt sted at møde samarbejdspartnere og kunder. Der var stor opbakning til at fortsætte med at arrangere træpillekonferencer som heldagskonferencer om efteråret og selve konferencestedet fik god kritik.

Der var forslag til at opdele konferencen i to dele; teknisk og merkantilt. Dette er et aspekt vi klart vil overveje, når næste års konference arrangeres. Der var ros til de markedsmæssige indlæg og specielt indlæggene fra Rusland og Tyskland fandt mange deltagere interessant. Flere deltagere ønskede dog kun danskstalende indlægsholdere. Indlægget fra FOFA og ENERGI E2 fik ligeledes god kritik, dog ønskede nogle flere tekniske indlæg.

På grund af den stadig store interesse og opbakning til Dansk Træpillekonference, har vi planer om at fortsætte næste efterår. På gensyn!